Ελληνικά
English
gr
en

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η βιοτεχνία μας στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος διαθέτει και λειτουργεί σύστημα ανακύκλωσης των καταλοίπων της παραγωγής, με αποτέλεσμα να μήν παράγει απόβλητα και να μην επιβαρύνει το περιβάλλον.

Η προσπάθεια μας στηρίζεται στην φιλοσοφία μας για "καθαρή" βιομηχανική παραγωγή.